skip to Main Content

Wat is het

Stoelenproject

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 vrijwilligers verzorgen we ieder jaar 10.000 overnachtingen.

Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van subsidie en donaties. Iedere financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar voorzieningen voor onze bezoekers.

Wilt u ons steunen met een donatie?

(Foto door Jelle Baars)

  • € 0,00

Schenkingen

Schenkingen en grotere donaties

Het Stoelenproject kent ook een aantal grotere donateurs. Het Stoelenproject is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Bij schenkingen kunt u daarom gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.

U kunt direct schenken aan het Stoelenproject middels onze bankrekening NL03ABNA 0544 7460 07 tnv Stichting Stoelenproject.

Onze jaarverslagen zijn gedeeld op de ‘Over het Stoelenproject’-pagina.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het Stoelenproject te steunen neemt u dan contact met ons op via fondsenwerving@stoelenproject.nl.

HOOFDSPONSOR

De Gemeente Amsterdam is onze hoofdsponsor. Daarnaast zijn we afhankelijk van giften en legaten. Iedere financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar voorzieningen voor onze bezoekers.

Wij danken onze donateurs

Back To Top